2009. május 14., csütörtök

Egy letűnt kor irodalmi lapja - folytatás
"A magyar zsurnalisztika történetében följegy­zésre méltó jelentős dolog, hogy a mai értelemben vett tárcza a Fővárosi Lapok-ban jelentkezett elő­ször napilapjaink közül. (A Pesti Napló akkor még tudományos értekezéseket, tanulmányokat közölt tárczarovatában.)

Itt találkozunk először a társas élet eseményeinek krónikájával is; eljegyzéseket, házassági híreket azelőtt a lapok közzé nem tettek, a szűk szavú báli referádák is fölöslegesnek tartották
a jelenlévők névsorát közölni. A Fővárosi Lapok­nak ez az újítása érthető szimpathiára talált az olvasók között, s a jó példát siettek utánozni a többi lapok is.

Az országgyűlési tudósítások szépirodalmi fel­dolgozása, a mai hírlapoknak ez a kedvelt formája, először szintén a Fővárosi Lapokban jelentkezik, a hol Toldy István irta sokáig tudósításait az irói karzatról.

A tudományos mozgalmakról a Fővárosi Lapok sohasem feledkezett meg, itt tűnt fel elő­ször Beöthy Zsolt szép akadémiai leveleivel. Volt a lapnak rendes párisi, londoni, olaszországi levele­zője; külföldről sokat irt Csernátony Lajos is. Ilyen­ formán a lap szépirodalmi közleményeinek magas színvonala mellett hireit, tudósításait is mind irók irták, irodalmi formában. Minden sora jó tájékoz­tató, s amellett kellemes olvasmány is volt. Ez szerezte meg a Fővárosi Lapoknak oly gyorsan a tekintélyt, ez tette a magyar úri, kiváltképpen a hölgyközönség kedvelt lapjává."

Nincsenek megjegyzések: