2009. április 6., hétfő

Személyiségtípusok és temperamentumok 1. – a Myers-Briggs Típusindikátor (MBTI)

Személyiségünk egyedisége ellenére működnek mintáink: vannak akikkel pillanatok alatt egymásra hangolódunk, és vannak, akikkel ez tovább tart. Sokszor tapasztaljuk az emberekkel való kapcsolatunkban, hogy vannak, akik hasonlóképpen, mások szinte érthetetlenül másként közelítenek meg kérdéseket, mint mi. Azonosak vagy különbözőek az értékeik, hasonló dolgokhoz vonzódnak, vagy éppen ellenkezőleg, számukra teljesen érdektelen az, ami minket lázba hoz. Ezeknek az azonosságoknak és különbségeknek persze sokféle forrásuk van. Ezek közül csak egy azok a velünk született preferenciák, melyek az irányultságokban és mentális folyamatokban mutatkoznak meg.

Bár Magyarországon még nincs komoly irodalma, az egész világon igen elterjedt, és főként a munkahelyi humánerőforrás-managementek alkalmazzák aktívan azt a fajta személyiségtípus-rendszert, amelyet eredetileg Carl Gustav Jung típuselméletéből (A lélektani típusok – 1921) fejlesztett tovább Catharina Briggs és Isabel Myers az ötvenes években. A két hölgy – anya és lánya – eredeti szándéka az volt, hogy a második világháború után tömegesen munkába kényszerülő nők számára, lelkialkatuk figyelembe vételével megkönnyítsék a pálya-, ill. munkaválasztást. Úgynevezett pszichometriai kérdőív segítségével megállapítható, a megkérdezettek hogyan észlelik a világot és milyen preferenciák alapján hozzák meg döntéseiket. Az elmélet négy alapvető törésvonalat, dimenziót tart fontosnak az emberek információfeldolgozással és döntéshozással kapcsolatos viselkedésében, azaz négy jellemző tulajdonság mentén csoportosítja a MBTI-személyiségtesztet kitöltő embereket.
Íme a négy törésvonal párokba rendezve:

I Introvertált (intraverted) – Extrovertált (extraverted) E

S Érzékelő (Sensing) – Intuitív (iNtuitive) N

T Gondolkodó (Thinking) – Érző (Feeling) F

J Megítélő (Judging) – Észlelő (Perceiving) P

A négy tengely pólusai között természetesen az átmenetek vannak döntő többségben, szélsőségesen (100%-os) introvertált, vagy intuitív stb. típusok igen ritkán fordulnak csak elő az életben.

Bár igen hasznos az önismeret és mások motivációinak jobb megismerése céljából ezt a típuselméletet alkalmazni, vannak, akik túlzásokba esnek, és a rendszertől már nem látják az egyes embert. Íme egy példa arra, amikor egy rendszer, egy elmélet valakinek a fejében túlnő a saját keretein: egyszer olvastam egy INTP személyiségtípusú emberek számára létrejött közösségi fórumon valakinek a topikját, melyben leírja, pontosabban precízen kidolgozza Darwin elvei alapján, az ESFJ típusú ősemberből hogyan vált a hosszú évezredek során intuitív, gondolkodó típusú ember. Új elméletének lényege, hogy az evolúció csúcspontja az INTP személyiség! Elfogultabb fórumot nem is választhatott volna magának elmélete közzétételére. És tegyük még hozzá, persze, ő maga is az INTP-k közé tartozik …

Íme néhány teszt az egyes típusokhoz. Sajnos ezek egyelőre csak angolul elérhetőek.
http://www.humanmetrics.com/cgi-win/JTypes2.asp
http://www.personalitypathways.com/type_inventory.html

További olvasáshoz linkek magyarul:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Myers–Briggs-típuselmélet
http://www.anima-racio.hu/pdf/MBTI_mo.pdf
http://www.kozokos.hu/pages/print.aspx?id=0E802152-64F1-453B-AEA1-D4A760E525F8
http://www.katasztrofa.hu/documents/koronvary/VT7r.pdf

Nincsenek megjegyzések: